Eiendom Oslo Vest AS er et eiendomsselskap med formål:

  1. Kjøp, salg og utvikling av fast eiendom.

  2. Utleie av kontor- og næringslokaler.


Vi er store nok til å drive profesjonelt, men samtidig ikke større enn at vi oppnår nær og personlig kontakt med våre forretningsforbindelser og leietakere.

Da kontor- og næringslokalene ligger over Oslogryta, er luften bedre enn nede i byen. Lokalene våre ligger i gangavstand fra T-bane og er lette å nå pr sykkel. Parkeringsproblemer finnes ikke, leietakerene våre parkerer på vår grunn. Bussrute 46 og bussrute 47 stopper foran hovedinngangen.

 

Eiendom Oslo Vest

Aslakveien 14, 0753 Oslo

Eiendom Oslo Vest AS

c/o Norsk Eiendomsforvaltning AS

Postboks 7005 St Olavs plass

0130 Oslo

Tel : 2169 8750 - Epost : post@nefv.no

Eiendom Oslo Vest tilbyr kontor- og lagerlokaler på Røa, Oslo Vestkant